Контакти

Свържи се с нас

Адрес на регистрация:
гр. Варна 9002, ул. Нидерле 3, № 7А

Адрес ремонтна база:
Варна 9002, Южна Индустриална Зона
Корабно Машиностроене АД, Район 3


info@blackseayacht.com

+359 (0)52 917 564

или се свържете с нас директно от тук